Uczelnie i Studia Wyższe w Polsce


Miasta Akademickie:
Publikacje

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

    Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

    Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest liczącym się ośrodkiem nauki ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. Uczelnie jest także jedną z największych wyższych uczelni ekonomicznych w Polsce oraz kształci kadry ekonomicznej kraju.


Kierunki Studiów

Uczelnie Wyższe

Dla Maturzystów

Studia Podyplomowe