Rzeszów

  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

    Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

    Głównym celem Politechniki Rzeszowskiej jest wykształcenie wysokiej klasy inżynierów, którzy w innowacyjny sposób będą stawić czoła licznym problemom technicznym, dzięki zajęciom z wykwalifikowaną kadrą oraz praktykami z różnych firm.