Uniwersytet Poznański

Adres:logo_poznan

ul.Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

tel.: 4861 829 40 00
strona internetowa: www.amu.edu.pl

NIP: 777-00-06-350

Wydziały i kierunki studiów:

Wydział Anglistyki

 • Filologia angielska,
 • Filologia.

Wydział Biologii

 • Biologia,
 • Biotechnologia,
 • Ochrona środowiska,
 • Bioinformatyka.

Wydział Chemii

 • Chemia

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 • Bałkanistyka,
 • Filmoznawstwo,
 • Filologia
 • Filologia polska,
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo,
 • Komunikacja europejska,
 • Makrokierunek – filologiczne-historyczne studia środkowoeuropejskie,
 • Wiedza o teatrze.

Wydział Fizyki

 • Fizyka,
 • Akustyka,
 • Astronomia.

Wydział Historyczny

 • Historia
 • Kultura klasyczna.

Wydział Matematyki i Informatyki

 • Matematyka,
 • Informatyka.

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 • Monografy,
 • Moduł Edukacyjny,
 • Geografia,
 • Geologia,
 • Gospodarka przestrzenna,
 • Turystyka i rekreacja.

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 • Politologia,
 • Stosunki międzynarodowe,
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • Bezpieczeństwo narodowe,
 • Zarządzanie państwem.

Wydział Nauk Społecznych

 • Filozofia,
 • Kulturoznawstwo,
 • Psychologia,
 • Socjologia.

Wydział Neofilologii

 • Arabistyka,
 • Hebraistyka,
 • Turkologia,
 • Filologia hiszpańska,
 • Filologia romańska,
 • Filologia rumuńska,
 • Filologia włoska,
 • Filologia germańska,
 • Filologia duńska,
 • Filologia norweska,
 • Filologia ukraińska,
 • Filologia rosyjska,
 • Indologia,
 • Lingwistyka stosowana,
 • Japonistyka,
 • Sinologia,
 • Etnolingwistyka,
 • Filologia koreańska,
 • Filologia łotewska,
 • Filologia nowogrecka,
 • Filologia fińska,
 • Filologia węgierska,
 • Filologia wietnamska,
 • Filologia indonezyjsko – malajska,
 • Językoznawstwo komputerowe,
 • Językoznawstwo i nauka o informacji.

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

 • Pedagogika,
 • Edukacja artystyczna,
 • Ochrona dóbr kultury,
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo,
 • Filologia polska,
 • Filologia angielska.

Wydział Prawa i Administracji

 • Prawo,
 • Administracja,
 • Kierunek prawno – ekonomiczny,
 • Prawo Europejskie,
 • Zarządzanie.

Wydział Studiów Edukacyjnych

 • Pedagogika

Wydział Teologiczny

 • Teologia,
 • Dialog i doradztwo społeczne.

 

Mapa dojazdu:

[mappress mapid=”3″]