Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Adres:up wrocław

ul. C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
tel.: (0048) 71 32 01 075
strona internetowa: www.rekrutacja.up.wroc.pl
NIP: 896-000-53-54

Wydziały i Kierunki Studiów:

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

 • Bezpieczeństwo żywności,
 • Bioinformatyka,
 • Biologia,
 • Biologia człowieka,
 • Zootechnika.

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 • Architektura krajobrazu,
 • Budownictwo,
 • Geodezja i kartografia,
 • Gospodarka przestrzenna,
 • Inżynieria i gospodarka wodna,
 • Inżynieria środowiska,
 • Inżynieria bezpieczeństwa.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 • Weterynaria

Wydział Nauk o Żywności

 • Biotechnologia,
 • Technologia żywności i żywienie człowieka,
 • Towaroznawstwo,
 • Żywienie człowieka.

Wydział Przyrodniczy – Technologiczny

 • Ekonomia,
 • Medycyna roślin,
 • Ochrona środowiska,
 • Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami,
 • Ogrodnictwo,
 • Rolnictwo,
 • Technika rolnicza i leśna,
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji.

 

Mapa dojazdu:

[mappress mapid=”4″]