Warszawa

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

    Szkoła Główna handlowa jest najstarszą uczelnia ekonomiczną w Polsce. Jednocześnie zaliczana jest do grupy najlepszych uczelni ekonomicznych na ternie Europy. Studiowanie na SGH zapewnia prestiż jak i dobrą pracę po otrzymaniu dyplomu.


  • Politechnika Warszawska

    Politechnika Warszawska

    Politechnika Warszawska to uczelnia posiadająca bogatą tradycję, która dzisiaj przyciąga mnóstwo absolwentów liceów i techników z całego kraju. Co roku Politechnika Warszawska nadaje tytułu inżyniera i magistra tysiącom studentów.