Studia podypomowe Cyber Security Management

Współpraca korporacji z wyższymi uczelnia jest obecnie bardzo często spotykana. Pozwala ona na przedstawienie konkretnych wymagań od studentów oraz absolwentów a co za tym idzie, wyszkolenie idealnych pracowników.cyber

Przykładem takiej kooperacji jest niedawno otwarty kierunek dwusemestralnych studiów podyplomowych Cyber Security Management, który powstał z inicjatywy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz firmy IBM. Studia kierowane są przede wszystkim osobom, które ukończyły kierunki powiązane z informatyką oraz posiadają pewne doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa systemów informacyjnych szczególnie jeżeli chodzi o cyber przestrzeń.

Zachęcająca jest sama kadra dydaktyczna z ogromnym doświadczeniem, która będzie wykładać innowacyjne przedmioty. Są to zarówno teoretycy z uczelni jak i praktycy z różnych korporacji. Ukończenie kierunki daje studentowi nie tylko dyplom lecz również certyfikaty wydane przez firmę IBM.