Kierunek zamawiany – co to takiego?

W świecie edukacji ciągle jest głośno o tzw. „kierunkach zamawianych”. Co to takiego?

Jest to program, którego założeniem jest pomoc przy realizowaniu danego kierunku, który zapewni w przyszłości absolwentowi pracę. Formy mobilizacji są różne:zamaw

 • stypendia dla najlepszych studentów,
 • dopłaty dla uczelni na realizację danego kierunku,
 • kursy wyrównawcze,
 • obozy naukowe,
 • kursy dające dodatkowe kwalifikacje zawodowe,
 • zajęcia dydaktycznie prowadzące przez specjalistów z danej dziedziny.

Dodatkowo stosowane są opłaty (ok. 25 tys. zł) dla uczelni w celu zwiększania rekrutacji na dane kierunki.

Do kierunków objętych tym programem zaliczamy:

 • automatykę i robotykę,
 • biotechnologię,
 • budownictwo,
 • chemię
 • energetykę
 • fizykę,
 • informatykę,
 • inżynierię materiałową,
 • inżynierię środowiska,
 • matematykę
 • mechanikę i budowę maszyn,
 • mechatronikę,
 • ochronę środowiska,
 • wzornictwo,
 • inżynierię chemiczną i procesową.