Jak wybrać kierunek studiów

Wybór kierunku studiów nie jest łatwą decyzją. Od tego jaką drogę wybierzesz może zależeć cała Twoja przyszłość, dlatego najlepiej kierować się zarówno swoimi zainteresowaniami jak i zapotrzebowaniem na rynku pracy. Do najpopularniejszych kierunków w roku 2013, na które decydowała się ogromna liczba studentów zaliczamy:

Kierunki Humanistyczne

  • Filologie (języki obce),
  • Filologia polska,
  • Historia.camp

Kierunki techniczne

  • Automatyka i robotyka,
  • Elektrotechnika,
  • Energetyka.

Kierunki społeczne

  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
  • Politologia,
  • Pedagogika.

Współcześnie najmniejszy problem z podjęciem pracy związanej z uzyskanym doświadczeniem będą miały osoby po ukończeniu kierunków technicznych. Jednak nie powinniśmy się sugerować jedynie słupkami w rankingach, ważne jest, aby nasza pracy była również naszym hobby.