Politechnika Warszawska

Adres:

Plac Politechniki 1politech
00-661 Warszawa
a.kaminska@rekt.pw.edu.pl
www.pw.edu.pl
Telefon: (22) 234 7211

Wydziały Politechniki Warszawskiej:

 • Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa
http://www.ans.pw.edu.pl

 • Wydział Architektury

ul. Koszykowa 55
00-659 Warszawa
http://www.arch.pw.edu.pl

 • Wydział Chemiczny

ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa
http://www.ch.pw.edu.pl

 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa
http://www.elka.pw.edu.pl

 • Wydział Elektryczny

Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa

Strona główna

 • Wydział Fizyki

ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
http://www.fizyka.pw.edu.pl

 • Wydział Geodezji i Kartografii

Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa
http://www.gik.pw.edu.pl

 • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

ul. Waryńskiego 1
00-645 Warszawa
http://www.ichip.pw.edu.pl

 • Wydział Inżynierii Lądowej

Aleja Armii Ludowej 16
00-637 Warszawa

Strona główna

 • Wydział Inżynierii Materiałowej

ul. Wołoska 141
02-507 Warszawa
http://www.inmat.pw.edu.pl

 • Wydział Inżynierii Produkcji

ul. Narbutta 85
02-524 Warszawa
http://www.wip.pw.edu.pl

 • Wydział Inżynierii Środowiska

ul. Nowowiejska 20
00-653 Warszawa
http://www.is.pw.edu.pl

 • Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
http://www.mini.pw.edu.pl

 • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
http://www.meil.pw.edu.pl

 • Wydział Mechatroniki

ul. św. Andrzeja Boboli 8
02-525 Warszawa
http://www.mchtr.pw.edu.pl

 • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

ul. Narbutta 84
02-524 Warszawa
http://www.simr.pw.edu.pl

 • Wydział Transportu

ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
http://www.wt.pw.edu.pl

 • Wydział Zarządzania

ul. Narbutta 85
02-524 Warszawa
http://www.wz.pw.edu.pl

 • Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

ul. Łukasiewicza 17
09-400 Płock
http://www.pw.plock.pl

 • Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

ul. Łukasiewicza 17
09-400 Płock
http://www.pw.plock.pl

Mapa Dojazdu:

[mappress mapid=”6″]