Co czyni program Erasmus+ tak wyjątkowym?

Erasmus+ jest wyjątkowym programem, dzięki którym mnóstwo ludzi ma szansę na włączenie się do różnych inicjatyw i projektów. Warto wiedzieć, że program Erasmus+ samemu będąc inicjatywą Unii Europejskiej jest określony jako program, który odbywać się będzie w latach 2014-2020. Z całego programu przez ten czas skorzysta nawet 4 miliony osób, w tym połowa z nich będzie studentami. Dzięki niemu można poznać wiele ciekawych rzeczy, zobaczyć zagraniczne państwa, nauczyć się nowego języka i zdobyć jedyne w swoim rodzaju doświadczenie.

Co takiego wyjątkowego jest w programie Erasmus+?

Erasmus+ jest tak wyjątkowym programem ze względu na swoją różnorodność. W programie tym mogą brać udział ludzie z wielu krajów Europy. Dzięki przystąpieniu do programu Erasmus+ można wyjechać do wielu krajów, nie tylko członków Unii Europejskiej, ale też poza granice samej Europy!
Ze względu na zasięg działania programu Erasmus+, jego uczestnikami są różnorodne grupy – nie tylko studenci korzystają z uroków tego programu, ale także profesorowie, nauczyciele, kadra uniwersytecka, szkolna a nawet przedszkolna! Mogą wziąć w nim udział ludzie zajmujący się kształceniem dorosłych, a także uczniowie szkół dla dorosłych.
Ponadto ogromnym plusem, czyniącym program Erasmus+ wyjątkowym, jest mobilność edukacyjna. Dzięki wyjazdom na inicjatywy oraz projekty zorganizowane dzięki temu programowi, można zwiedzić niemal cały świat. Warto jednak już na samym początku mieć świadomość, że umowy podpisywane z poszczególnymi państwami świata dotyczą jedynie niektórych projektów oraz inicjatyw. Niemniej jednak do krajów członkowski Unii Europejskiej można wyjechać na pewno.
Dzięki programowi Erasmus+ możliwa jest jednak nie tylko mobilność edukacyjna czy poznawanie nowych ludzi z różnych zakątków Europy i świata. Przede wszystkim dzięki programowi Erasmus+ możliwa jest współpraca na rzecz innowacji oraz wymiany dobrych praktyk.

Warto jednak mieć świadomość tego, że nie tylko inicjatywy stricte edukacyjne są finansowane i realizowane z programu Erasmus+. Dzięki niemu rozwija się także sport, ponieważ Erasmus+ jest pierwszym w historii programem edukacyjnym Unii Europejskiej, który wspiera także inicjatywy związane ze sportem.
Ponadto program Erasmus+ wspiera także reformę polityk oraz bierze udział w akcjach specjalnych takich, jak Jean Monnet.

nauczyciel i uczniowie

Gdzie można pojechać w ramach inicjatyw programu Erasmus+?

W ramach programu Erasmus+ można wyjechać na stypendium do 28 państw członkowskich Unii Europejskiej takich, jak Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy.
Niemniej jednak warto mieć świadomość, że w ramach programu Erasmus+ zostały podpisane porozumienia także z innymi krajami, dlatego można wyjechać także do: krajów byłej Jugosławii, Republiki Macedonii, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Serbii oraz Turcji.
W przypadku niektórych projektów można także jechać dalej, jednak inne kraje, poza Europą są dostępne jedynie w niektórych przypadkach. Jak najbardziej można wyjechać do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Japonii, Chin, Tajlandii, Wietnamu, Australii a także w wiele innych miejsc, jeżeli akurat w danym projekcie takie miejsca są dostępne.
Informacje, do jakich miejsc można wyjechać w ramach programu Erasmus+ związanych z daną inicjatywą można znaleźć na stronie uczelni lub szkoły, w której się uczysz. Tam znajdziesz informacje, dzięki którym dowiesz się, gdzie możesz wyjechać na stypendium. Zaś o wszystkich szczegółach programu możesz przeczytać na stronie internetowej erasmusplus.org.pl.