Podobieństwa w podstawowym słownictwie języków europejskich

Choć ludzie zamieszkujący w różnych krajach Europy porozumiewają się odrębnymi językami, warto wiedzieć, że część słownictwa, którego używają, jest pod pewnymi względami podobna do tych samych słów w językach sąsiadów. Dzieje się tak, ponieważ poszczególne języki należą do grup językowych, a więc są historycznie pokrewne. Zapraszamy do lektury na temat podobieństw w podstawowym słownictwie języków europejskich, która przybliży to zagadnienie.

Grupy języków europejskich

Języki europejskie to języki używane na terenie Europy, które fachowo nazywamy językami indoeuropejskimi. Jest to grupa, do której przyporządkowane zostały języki zarówno z Europy, jak i Indii oraz części Azji. Uważa się, że języki indoeuropejskie wykształciły się z języka praindoeuropejskiego po tym, kiedy ludy indoeuropejskie rozproszyły się jeszcze przed naszą erą. Od tamtego czasu badacze podzielili poszczególne języki na grupy, w których obrębie liczne słowa czy elementy gramatyki są do siebie podobne. W tym artykule przyglądamy się trzem grupom, z których języki nadal są używane w wielu obszarach Europy. Są to języki słowiańskie, germańskie oraz romańskie.

Podobieństwa języków słowiańskich

Trzy przykładowe języki należące do grupy języków słowiańskich to polski, słowacki i czeski. Są one używane do dzisiaj i mają swoje dialekty, np. dialekt śląski i kaszubski w Polsce. Podczas rozmowy z Czechem lub Słowakiem Polak potrafi zrozumieć całkiem sporo i podobnie jest z perspektywy tamtych rozmówców. To dlatego, że wiele słów pochodzących z tych trzech języków brzmi tak samo albo podobnie i są również podobnie pisane.

Pierwszym przykładem jest najbardziej podstawowe pozdrowienie. W języku polskim witając kogoś, powiemy „dzień dobry”. Czesi z kolei mówią „dobrý den”, a Słowacy bardzo podobnie „dobrý deň”.

Jeśli zatem chodzi o pisownię, słowo „dobry” jest wszędzie niemal identyczne, z wyjątkiem akcentu stawianego nad „y” w języku czeskim i słowackim. Z kolei polskie słowo „dzień” brzmi bardzo podobnie do „den”, lecz jest pisane nieco inaczej. Różni się również szyk wypowiadanych słów – w polskim zaczynamy od dnia, a w pozostałych dwóch językach jest odwrotnie.

uczniowie

Języki germańskie i podobne słownictwo

Drugą grupą języków indoeuropejskich, do której należy wiele języków nadal używanych, jest grupa języków germańskich. Należy do niej język niemiecki, angielski, a także niderlandzki oraz duński oraz inne, mniej znane. Jeśli chodzi o te cztery języki, z całą pewnością angielski i niemiecki mają wiele podobieństw, a z kolei w duńskim znajdziemy podobieństwa do niderlandzkiego.

W tym miejscu skupimy się na dwóch najpopularniejszych językach, czyli angielskim i niemieckim. W przeciwieństwie do Polaka rozmawiającego ze Słowakiem Anglik porozumiewający się z Niemcem nie będzie miał takiej łatwości w zrozumieniu całego jego przekazu, ponieważ języki te nie brzmią równie podobnie.

Lecz jeśli któryś z nich będzie mówił bardzo powoli, na pewno pojawią się pojedyncze słowa wymawiane tak samo lub niemal identycznie. Przykładem niech będą tutaj nazwy miesięcy. Większość miesięcy w obu językach wymawiana jest bardzo podobnie, a niektóre z nich zapisywane są tak samo: April, August, September oraz November. Podobieństwa widać również w styczniu: January (ang) i Januar (niem), lutym: February (ang) i Februar (niem) czy październiku: October (ang) i Oktober (niem).

Podobne słowa języków romańskich

Jeśli chodzi o języki romańskie, zaliczamy do nich, między innymi, język włoski, francuski, portugalski, hiszpański, a także rumuński. Choć każdy z nich brzmi inaczej i osoby mówiące w poszczególnych językach nie byłyby w stanie zrozumieć całości wypowiedzi reprezentanta innego z tych krajów, w przypadku języka włoskiego i hiszpańskiego istnieje bardzo wiele podobnych do siebie słów. Pierwszym przykładem jest słowo „dziękuję”, czyli w języku włoskim „grazie”, a w hiszpańskim „gracias”. Obydwa brzmią podobnie i również ich pisownia jest częściowo podobna.

Hiszpan zrozumie Włocha również wtedy, kiedy usłyszy w zdaniu wyrażenie „proszę”, które po włosku brzmi „per favore”, a po hiszpańsku „por favor”. Jak widzimy, poszczególne grupy językowe pozwalają na dostrzeżenie podobieństw pomiędzy językami pochodzącymi z sąsiednich lub niedalekich obszarów, co jest niezwykle pomocne podczas nauki i podróży.


Potrzebujesz profesjonalnego tłumaczenia z jednego z języków europejskich? Sprawdź ofertę Yellow.