Nauka z Pisma Świętego – czego dowiesz się ze świętej księgi?

Biblia jest świętą księgą dla chrześcijan. Z niej czerpie się wzorce moralne i nauki. Naucza odróżnić dobro od zła. Może też być źródłem wiedzy o moralności dla wyznawców innych religii, gdyż jest próbą odpowiedzenia na podstawowe pytania człowieka o sens istnienia, życie, śmierć, cierpienie.

Podział Biblii

Zasadniczo dzieli się na Stary i Nowy Testament. Stary Testament składa się z czterdziestu sześciu ksiąg i zawiera dzieje ludzkości od powstania świata do narodzin Chrystusa. Nowy Testament składa się z dwudziestu ksiąg obejmując czasy od narodzin Jezusa Chrystusa do apokalipsy świętego Jana. Pismo Święte jest nie tylko księgą religijną, ale i jednym z dwóch podstawowych źródeł kultury europejskiej. Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie tej kultury bez oddziaływania na nią Biblii. Kiedy śledzimy literaturę, malarstwo, rzeźbę i muzykę możemy bez trudu odnaleźć motywy, symboli, archetypów, postaci, schematy kulturowe, anegdoty, wątki, które można z nią powiązać. I wbrew powszechnym opiniom to nawiązywanie nie skończyło się w średniowieczu. Przez wieki można odnaleźć symbolikę biblijną w szeroko pojętej kulturze. Cała kultura średniowieczna opierała się na Biblii Jej symbolikę można odnaleźć w poezji, muzyce, a nawet architekturze. W polskiej poezji niewątpliwie będzie to „Bogurodzica” i „Żale Matki Boskiej pod krzyżem”. W epoce renesansu wpływy te widać w poezji Jana Z Czarnolasu. I nie chodzi tu tylko o przekłady psalmów, ale odwoływanie się do poszczególnych postaci i motywów. Szczególnie wyraźne jest to w kolejnych częściach pieśni. W sztuce powracają postacie biblijne. Ich postępowanie i zachowanie jest oceniane i interpretowane. Autorzy odnosząc się bezpośrednio do nich, dają własną interpretację ich postępków i losów. Tak jest na przykład z jedną z najczęściej przywoływanych postaci, czyli z Hiobem. Nad jego losem pochylał się i Słowacki, i Kasprowicz, a także wielu autorów współczesnych. Dzieje się tak dlatego, że Biblia jest nie tylko ważna dla chrześcijan księgą, ale daje pewien archetyp ludzkich losów. Spójrzmy choćby na motyw syna marnotrawnego, czy Abla i Kaina.

Nowe pismo święte

Pismo Święte a ówczesna kultura

Takie przykłady można by mnożyć. Jej inspirację widać w malarstwie i rzeźbie. Najbardziej, jeśli chodzi o rzeźbę, są znane Piety, czyli rzeźby ukazujące ciało Jezusa zdjęte z krzyża i trzymane na kolanach przez Matkę Boską. Takich rzeźb sporo spotykamy w kulturze polskiej, zwłaszcza okresu średniowiecza, gdyż wtedy były najbardziej popularne. Nie można też zapominać o tak wybitnych obrazach, jak „Ostatnia wieczerza” Leonarda da Vinci lub obrazy Rubensa. Rembrandta, Tycjana albo drzeworyty Durera. Biblia stała się też inspiracją wielu obrazów filmowych. I nie chodzi tylko o filmy z cyklu biblijnego, dość kiepskie w wymowie, ale dzieła wybitne jak filmy Zeffirellego lub „Siódma pieczęć” Bergmana. W kontekście kulturowym z Biblią można się nie zgadzać, spierać, ale nie da się jej pominąć. Tak bardzo wzrosła w europejską, światową kulturę, że zawsze będzie stanowiła źródło wielowymiarowych inspiracji. Jeśli dotąd nie zapoznaliście się z treścią świętej księgi, warto postarać się o to, aby nadrobić ważne zaległości, w tym miejscu znajdziecie jej najnowsze wydanie.