Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka hiszpańskiego?

Praca tłumacza przysięgłego kojarzy się wielu z dość zaszczytną pozycją społeczną. Umiejętność posługiwania się biegle językiem obcym jest już sama w sobie dość wysoko ceniona, jeśli jednak dochodzą do tego umiejętności przełożenia jej na język prawniczy, otrzymujemy jeden z bardziej opłacalnych i szanowanych zawodów. Dziś znacznie łatwiej jest otrzymać kwalifikacje do jego uprawiania, jednak nie należy liczyć tu na pobłażliwe traktowanie – droga do sukcesu jest trudna, a konkurencja naprawdę duża. Na szczęście, język hiszpański nie jest w Polsce tak popularny jak angielski czy niemiecki. Jeśli więc planujesz edukację w kierunku pracy jako tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego, oto co należy wiedzieć.

tlumacz przysięgły jezyka hiszpańskiego

Edukacja to podstawa

Do 2011 roku, aby zostać tłumaczem przysięgłym dowolnego języka, należało ukończyć magisterskie studia wyższe na kierunku filologicznym oraz studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia preferowanego języka. To jednak jeszcze nie wszystko. Kwalifikacje do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego zyskiwano dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu na tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego. Dziś reguły nieco się zmieniły – aby zostać tłumaczem przysięgłym języka hiszpańskiego musisz ukończyć magisterskie studia wyższe na dowolnym kierunku i, bez konieczności podejmowania dodatkowo studiów podyplomowych, zdać z wynikiem pozytywnym egzamin na tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego. Sprawdza on umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na hiszpański oraz z hiszpańskiego na polski. Na egzamin należy zapisać się do Ministerstwa Sprawiedliwości, a następnie czekać na wyznaczenie jego terminu. Koszt egzaminu to 800 zł. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku, następną próbę można podjąć dopiero po roku. Osoba, która pozytywnie zdała egzamin i spełnia wszystkie pozostałe warunki składa ślubowanie, a następnie zostaje wpisana na listę tłumaczy przysięgłych, co potwierdza świadectwo wydawane przez Ministra Sprawiedliwości.

Tłumacz przysięgły hiszpańskiego – wymagania prawne

W prawie polskim istnieje ustawa wyznaczająca wymagania do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. O tym kto może zostać tłumaczem przysięgłym dowolnego języka stanowi art.2 par.1 Ustawy z dnia 25 listopada 2004r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Zgodnie z nią, kandydat na to stanowisko musi posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE, państw członkowskich EFTA, obywatelstwo Konfederacji Szwajcarskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa. Ponadto, musi on znać język polski, mieć pełną zdolność do czynności prawnych, nie być karanym za przestępstwo umyślne, skarbowe lub nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Jeśli chodzi o wymogi edukacyjne, te również określa wymieniona wyżej ustawa. Zgodnie z nią, osoba starająca się o pozycję tłumacza przysięgłego powinna ukończyć studia wyższe magisterskie lub studia na równorzędnym poziomie w jednym z wymienionych wcześniej państw oraz zdać egzamin na tłumacza przysięgłego.

Obowiązki tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego

Edukacja tłumacza przysięgłego nie kończy się w momencie zdania egzaminu. Każdy tłumacz jest zobowiązany nieustannie doszkalać się i doskonalić swoje umiejętności językowe – w tym wypadku mowa o języku hiszpańskim. Co więcej, tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego jest zobowiązany do zachowania bezstronności oraz tajemnicy służbowej – wszelkie fakty i okoliczności, z którymi tłumacz zapoznał się podczas tłumaczenia podlegają pod konkretną sprawę i nie powinny wyjść poza gabinet tłumacza. Tłumacz przysięgły ma obowiązek wykonywania tłumaczeń dla instytucji takich jak policja, sąd, prokuratura czy inne organy administracji publicznej. Ostatnim wymogiem jest prowadzenie repetytorium dokumentującego wykonywane zlecenia, zawierając informacje takie jak opis dokumentu, data przyjęcia zlecenia oraz wysokość otrzymanego wynagrodzenia. Stawki za pracę określane są samodzielnie przez tłumacza lub, w przypadku tłumaczeń dla organów administracji, przez Ministra Sprawiedliwości.