Czy warto zostać tłumaczem angielskiego?

Język angielski jest obecnie najpowszechniej używanym językiem na świecie. Aż w stu jeden krajach jest to pierwszy i główny język, a w trzydziestu pięciu to język urzędowy. Mimo, że językiem ojczystym angielski mogą nazwać tylko 523 miliony ludzi na świecie, to osób potrafiących porozumieć się po angielsku jest nieporównywalnie więcej.

Ponad półtora miliarda ludzi uczy się angielskiego. Angielski to bowiem podstawowy język komunikacji dla rzesz ludzi. Więcej, to podstawowy język w dyplomacji i kontaktach międzynarodowych. O niego opiera się wymiana informacji w nauce, a także uznaje się go za podstawę w świecie informatyki i Internetu. Zapożyczenia z języka angielskiego trafiają do wielu innych języków.

W krajach skandynawskich zna go ponad 95 procent populacji! Nic dziwnego, że niektórzy nazywają język angielski uniwersalnym językiem ludzkości. Dla osób z różnych krajów, nieznających języka drugiej osoby to właśnie angielski staje się sposobem komunikacji. Międzynarodowym mostem, dzięki któremu możemy porozmawiać z dowolną osobą naszego globu! Oczywiście pod warunkiem, że zna język angielski.

Czy wobec takiej popularności języka angielskiego, instytucja tłumaczenia w tym języku ma jeszcze sens? Czy zawód tłumacza języka angielskiego ma rację bytu? Oczywiście! Właśnie dzięki dużej popularyzacji języka angielskiego, praca tłumacza ma ogromny sens i przyszłość. Po pierwsze, ciągle nie wszyscy znają język angielski. Po drugie, nie każdy kto zna angielski, lub miał z nim kontakt, umie go na tyle dobrze, aby zrozumieć każdy tekst. I po trzecie wreszcie, pewne utwory czy dokumenty wymagają specjalistycznej wiedzy lub oficjalnego poświadczenia. To zadanie dla profesjonalistów. Tłumacze języka angielskiego to osoby, które nie tylko opanowały język w sposób perfekcyjny.

rozmowa po angielsku

To także osoby, które znają niuanse językowe i potrafią odnieść je do zakresu dziedzin, w których powstają dokumenty. Kształcenie tłumaczy nie kończy się bowiem na ukończeniu studiów wyższych, najczęściej na kierunku filologicznym. Anglistyka to tylko początek drogi, a tłumacze poszerzają wiedzę codziennie. Dobry tłumacz to taki, który potrafi nie tylko przetłumaczyć, ale i dobrze zakomponować tekst. Nie wszystko da się przetłumaczyć wprost. Każdy język rządzi się swoimi prawami —  również język angielski ma swoją specyficzną strukturę i oboczności. Tłumacz je zna i tę wiedzę wykorzysta w przygotowaniu tłumaczenia.

Należy pamiętać, że każdego dnia na świecie powstają dziesiątki tysięcy tekstów w języku angielskim. Jest duża szansa, że co najmniej ułamek z nich będzie wymagał tłumaczenia. Profesjonalne usługi zapewniane przez tłumaczy dają pewność zgodności z oryginałem i wysokiej jakości. A mnogość tekstów i dokumentów powstających w języku angielskim, a także rozwój kontaktów międzynarodowych na różnych szczeblach sprawia, że zawód tłumacza języka angielskiego jest nie tylko nadal potrzebny, ale jest i ciągle w cenie.