Jakie kierunki specjalizacji ma prawnik podczas nauki?

Specjalizacje w obrębie prawa pozwalają młodym prawnikom na znacznie lepsze zgłębienie wiedzy w obrębie dość wąskiej dyscypliny i opanowanie zagadnień niezbędnych do odnoszenia sukcesu w kolejnych sprawach. Samo prawo jest mocno rozbudowane i oparte o wiele niuansów, których człowiek nie jest w stanie stuprocentowo opanować skupiając się na wszystkich specjalizacjach jednocześnie. To między innymi na podstawie dostępnych w kancelarii prawnej specjalizacji warto wybierać swojego prawnika. Jakie kierunki specjalizacji są dostępne dla uczących się prawników?

Prawo cywilne

Prawo cywilne, skupiające się na sprawach związanych ze zobowiązaniami, spadkami, a także sprawami rodzinnymi i opiekuńczymi jest jedną z najbardziej podstawowych i najczęściej poszukiwanych specjalizacji. Prawnicy, którzy zdecydują się na specjalizację z zakresu prawa cywilnego muszą liczyć się z dużą konkurencją, ale także wysoką szansą na regularnie pojawiających się nowych klientów.

Prawo cywilne jest z punktu widzenia prawnika dość wymagające i ze względu na charakter prowadzonych spraw, powinno być wybierane przede wszystkim przez osoby o wysokich zdolnościach komunikacji i empatii, szczególnie w przypadku prowadzenia spraw rodzinnych. Co do zasady, do prawnika specjalizującego się w sprawach rodzinnych i prawie cywilnym zgłasza się w sprawach zaległych zapłat, zasiedzenia, zniesienia bądź ustanowienia współwłasności, hipoteki, odszkodowań i umów, darowizny, ochrony dóbr osobistych, a także odszkodowań za wypadki, błędy lekarskie czy trwały uszczerbek na zdrowiu.

W ramach prawa cywilnego prawnik może specjalizować się także w sprawach rodzinnych, obsługując sprawy związane z adopcją, przyznaniem władzy rodzicielskiej, obowiązkiem alimentacyjnym, kwestią ustanowienia opiekunów czy sprawami małżeńskimi.

Prawo karne

W całkowitym kontraście do prawa cywilnego, specjalizacja skupiająca się na prawie karnym pozwala prawnikom na obsługę spraw związanych z postępowaniami sądowymi, aresztowaniami i typowymi sprawami karnymi. W szczególności do częstych spraw obsługiwanych przez kancelarie prawne ze specjalizacją w prawie karnym należą m.in.: sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez policję lub prokuraturę, pomoc osobom zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym, obrony w postępowaniach sądowych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach wykonawczych, sporządzanie wniosków o przedterminowe zwolnienie czy odroczenie wykonania kary, a także wszelkie dochodzenia odszkodowania za niesłuszne skazanie czy sporządzanie aktów oskarżenia.

Prawo karne opiera się o wiele niuansów i wymaga doskonałej, bieżącej znajomości prawa i toczących się spraw, dlatego też prawnicy wybierający tą specjalizację często dodatkowo zawężają swoją dziedzinę działania do bardzo konkretnych spraw.

prawnik w bibliotece

Prawo spadkowe

W połączeniu z prawem cywilnym i karnym, prawo spadkowe jest jedną z częściej wybieranych przez prawników specjalizacji ze względu na zapotrzebowanie rynku, jakie specjalizacja ta w dalszym ciągu wykazuje. Prawnicy specjalizujący się w prawie spadkowym obsługują klientów w zakresie doradztwa majątkowego, w tym spraw o stwierdzenie nabycia spadku, dokonanie podziału spadku oraz dochodzenie roszczeń związanych z zachowkiem. Ich specjalizacja, podobnie jak poprzednie, cechuje się wieloma niuansami i zagadnieniami prawnymi, z powodu których wielu prawników decyduje się na pozostanie wyłącznie w obrębie dziedziny prawa spadkowego.

Wybierając kancelarię prawną do obsługi spraw spadkowych warto upewnić się, że ta będzie obsługiwała klientów nie tylko w zakresie doradztwa, ale też oferowała możliwość reprezentowania ich w sprawach sądowych.

Wybór specjalizacji prawniczej – dlaczego to ważne?

Prawnicy decydujący już na początku swojej kariery zawodowej o konkretnej specjalizacji mają wiele lat na opanowanie wielu zagadnień związanych ze sprawami spadkowymi, alimentacyjnymi, karnymi czy cywilnymi. Z tego też względu podczas współpracy bezpośrednio z Klientem są w stanie zaoferować najwyższą jakość obsługi i wysoką szansę na sukces sprawy. Jedną z ważniejszych cech dobrego prawnika jest umiejętność skupienia się na określonym zadaniu i korzystania ze swojej wiedzy i doświadczenia na korzyść Klienta. Próba rozbicia się na zbyt wiele specjalizacji zwykle nie kończy się najlepiej, dlatego też najlepsze kancelarie prawne oferując duży zakres usług prawnych zwykle dysponują pomocą ze strony wielu prawników obsługujących bardzo konkretną dziedzinę prawa.