Czy mogę samodzielnie zająć majątek dłużnika w ramach postępowania egzekucyjnego?

67 views
0

Zastanawiam się czy przy problemach z egzekucją długu mogę sam podjąć jakieś działania. Jakie są moje uprawnienia w tym zakresie?

zuza Changed status to publish 16 kwietnia 2024
0

W ramach sprawy egzekucyjnej, niektóre działania mogą być podejmowane samodzielnie przez wierzyciela, takie jak zlecenie komornikowi zajęcia rachunku bankowego dłużnika. Jednak bardziej zaawansowane działania, takie jak zajęcie nieruchomości czy majątku ruchomego, powinny być przeprowadzane przez komornika na podstawie decyzji sądowej. Ważne jest, abyś pozostał świadomy swoich uprawnień i obowiązków w procesie egzekucyjnym oraz skonsultował się z profesjonalistą, gdy zajdzie taka potrzeba.

zuza Changed status to publish 16 kwietnia 2024
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.