Co robi audytor wewnętrzny?

70 views
0

W jaki sposób audytor wewnętrzny ISO 27001 może pomóc firmie w zapewnieniu bezpieczeństwa informacji? Jakie są najważniejsze zadania, jakie powinien wykonywać audytor wewnętrzny ISO 27001, aby pomóc firmie w osiągnięciu celów związanych z ochroną danych?

zuza Changed status to publish 1 marca 2023
0

Najważniejszym zadaniem audytora wewnętrznego ISO 27001 jest zapewnienie, że firma działa zgodnie z wymaganiami normy ISO 27001 i przestrzega swojej polityki bezpieczeństwa informacji. Audytor powinien regularnie przeprowadzać audyty wewnętrzne, aby zidentyfikować i ocenić ewentualne ryzyka związane z bezpieczeństwem informacji oraz proponować odpowiednie działania korygujące i zapobiegawcze. Ponadto, audytor powinien monitorować skuteczność działań podjętych w celu poprawy bezpieczeństwa informacji w firmie i raportować o wynikach swoich działań zarządowi.

zuza Changed status to publish 1 marca 2023
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.