Ranking najlepszych szkół wyższych na świecie

15 lipca bieżącego roku opublikowano ranking najlepszych szkół wyższych na świecie. Oceniano nie tylko program nauczania. Przede wszystkim skupiono się na prestiżu i możliwościach, jakie otwiera absolwentom. Co ciekawe, wśród wielu znalazły się również polskie uczelnie.

uniwersytet

Najwyższe miejsce zajął Uniwersytet Warszawski, który zajął 419 zaszczytne miejsce. Następnie kolejno:

  • 479. Miejsce – Uniwersytet Jagielloński,
  • 653. Miejsce – Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie,
  • 688. Miejsce – Politechnika Warszawska,
  • 878. Miejsce – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • 914. Miejsce – Uniwersytet Wrocławski,
  • 918. Miejsce – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • 922. Miejsce – Politechnika Wrocławska,
  • 954. Miejsce  – Uniwersytet Śląski.

Jak widzimy wszystkie wyżej wymienione znajdują się w dolnych obszarach rankingu. Jednak warto podkreślić, iż sam fakt takiego wyróżnienia powinien być dla nas powodem dumy.

Grafika: Zorro2212 (Praca własna)