Jakie są różnice między egzekucją administracyjną a sądową?

37 views
0

Czy egzekucja sądowa i administracyjna różnią się od siebie? Czy możliwe jest przerwanie procesu egzekucyjnego w trakcie jego trwania?

zuza Changed status to publish 12 lutego 2024
0

Tak, możliwe jest przerwanie procesu egzekucyjnego w trakcie jego trwania w przypadku zawarcia ugody między wierzycielem a dłużnikiem lub wystąpienia innych okoliczności wyłączających dalsze prowadzenie egzekucji, np. z powodu przedawnienia roszczenia. Wierzyciel może również zrezygnować z dalszego prowadzenia egzekucji w przypadku, gdy uzna, że dalsze działania nie będą miały sensu lub mogą prowadzić do dodatkowych strat.

zuza Changed status to publish 12 lutego 2024
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.