Jakie są różnice między egzekucją administracyjną a sądową?

36 views
0

Czy egzekucja sądowa i administracyjna różnią się od siebie? Czy możliwe jest przerwanie procesu egzekucyjnego w trakcie jego trwania?

zuza Changed status to publish 12 lutego 2024
0

Różnice między egzekucją administracyjną a sądową obejmują głównie różnice w podstawach prawnych oraz organach odpowiedzialnych za ich przeprowadzenie. Egzekucja administracyjna jest prowadzona na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez organy administracji publicznej, np. urzędy skarbowe, podczas gdy egzekucja sądowa opiera się na tytule egzekucyjnym wydanym przez sąd. Istotną różnicą jest również zakres jaki mają sprawy egzekucyjne, który może być szerszy w przypadku egzekucji administracyjnej.

zuza Changed status to publish 12 lutego 2024
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.