Jakie są różnice między egzekucją administracyjną a sądową?

35 views
0

Czy egzekucja sądowa i administracyjna różnią się od siebie? Czy możliwe jest przerwanie procesu egzekucyjnego w trakcie jego trwania?

zuza Changed status to publish 12 lutego 2024
0

Tak, możliwe jest przerwanie procesu egzekucyjnego w trakcie jego trwania w przypadku zawarcia ugody między wierzycielem a dłużnikiem lub wystąpienia innych okoliczności wyłączających dalsze prowadzenie egzekucji, np. z powodu przedawnienia roszczenia. Wierzyciel może również zrezygnować z dalszego prowadzenia egzekucji w przypadku, gdy uzna, że dalsze działania nie będą miały sensu lub mogą prowadzić do dodatkowych strat.

zuza Changed status to publish 12 lutego 2024
0

Różnice między egzekucją administracyjną a sądową obejmują głównie różnice w podstawach prawnych oraz organach odpowiedzialnych za ich przeprowadzenie. Egzekucja administracyjna jest prowadzona na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez organy administracji publicznej, np. urzędy skarbowe, podczas gdy egzekucja sądowa opiera się na tytule egzekucyjnym wydanym przez sąd. Istotną różnicą jest również zakres jaki mają sprawy egzekucyjne, który może być szerszy w przypadku egzekucji administracyjnej.

zuza Changed status to publish 12 lutego 2024