Jak radca prawny pomoże mi w sprawie spadkowej?

116 views
0

Czy radca prawny jest niezbędny tylko w przypadku konfliktów między spadkobiercami, czy może także pomóc w przygotowaniu się do spadku w sposób zgodny z prawem?

zuza Changed status to publish 12 stycznia 2024
0

Współpraca z radcą prawnym na etapie planowania może pomóc w optymalnym skonstruowaniu testamentu, uwzględniając wszelkie prawnie istotne kwestie. Działa to prewencyjnie, minimalizując potencjalne problemy w przyszłości.

zuza Changed status to publish 12 stycznia 2024
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.