Jak często należy wymieniać kolumny HPLC w laboratorium?

107 views
0

Moje laboratorium używa kolumn HPLC do codziennych analiz. Chciałbym dowiedzieć się, jakie są zalecenia dotyczące częstotliwości wymiany kolumn, aby zapewnić stabilność wyników analiz.

zuza Changed status to publish 25 czerwca 2024
0

Częstotliwość wymiany kolumn HPLC zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj stosowanej fazy stacjonarnej, intensywność użytkowania, rodzaj analizowanych próbek oraz warunki chromatograficzne. Ogólnie, zaleca się monitorowanie parametrów chromatograficznych i jakości wyników, aby określić optymalny moment wymiany kolumny.

zuza Changed status to publish 25 czerwca 2024
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.