Jak często należy wymieniać kolumny HPLC w laboratorium?

109 views
0

Moje laboratorium używa kolumn HPLC do codziennych analiz. Chciałbym dowiedzieć się, jakie są zalecenia dotyczące częstotliwości wymiany kolumn, aby zapewnić stabilność wyników analiz.

zuza Changed status to publish 25 czerwca 2024
0

Istnieje wiele czynników wpływających na decyzję o wymianie kolumny HPLC, w tym intensywność użytkowania, rodzaj i rodzaj próbek analizowanych oraz rodzaj fazy stacjonarnej. Warto regularnie monitorować efektywność separacji oraz stabilność wyników, aby uniknąć spadku jakości analiz. Zalecane jest także przestrzeganie zaleceń producenta dotyczących konserwacji i użytkowania kolumn.

zuza Changed status to publish 25 czerwca 2024
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.