Czy mogę przeprowadzać audyty wewnętrzne bez dodatkowych szkoleń po ukończeniu kursu?

68 views
0

Jestem zainteresowany pełnieniem roli audytora wewnętrznego w naszej firmie po szkoleniu na pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Czy kurs dostatecznie mnie przygotuje do tej roli?

zuza Changed status to publish 7 maja 2024
0

Taki kurs to solidna podstawa do roli audytora wewnętrznego. Po jego ukończeniu miałem wystarczający zasób wiedzy i umiejętności, aby przeprowadzać skuteczne audyty bez dodatkowych szkoleń.

zuza Changed status to publish 7 maja 2024
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.