Czy mogę przeprowadzać audyty wewnętrzne bez dodatkowych szkoleń po ukończeniu kursu?

69 views
0

Jestem zainteresowany pełnieniem roli audytora wewnętrznego w naszej firmie po szkoleniu na pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Czy kurs dostatecznie mnie przygotuje do tej roli?

zuza Changed status to publish 7 maja 2024
0

Taki kurs to solidna podstawa do roli audytora wewnętrznego. Po jego ukończeniu miałem wystarczający zasób wiedzy i umiejętności, aby przeprowadzać skuteczne audyty bez dodatkowych szkoleń.

zuza Changed status to publish 7 maja 2024
0

Zdecydowanie zalecam dodatkowe szkolenia przed przeprowadzaniem audytów wewnętrznych. Chociaż kurs na pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 dostarcza podstawowych informacji, audytorzy wewnętrzni powinni być dobrze zaznajomieni z procesami audytu, technikami przeprowadzania audytów oraz interpretacją standardów ISO. Dodatkowe szkolenia zwiększą Twoje kompetencje i pewność siebie jako audytora wewnętrznego.

zuza Changed status to publish 7 maja 2024