Co robi audytor wewnętrzny?

272 views
0

W jaki sposób audytor wewnętrzny ISO 27001 może pomóc firmie w zapewnieniu bezpieczeństwa informacji? Jakie są najważniejsze zadania, jakie powinien wykonywać audytor wewnętrzny ISO 27001, aby pomóc firmie w osiągnięciu celów związanych z ochroną danych?

zuza Changed status to publish 1 marca 2023
0

Audytor wewnętrzny ISO 27001 może pomóc firmie w zapewnieniu bezpieczeństwa informacji poprzez regularne przeprowadzanie audytów wewnętrznych, które pozwalają na ocenę zgodności z wymaganiami normy ISO 27001 oraz identyfikację ewentualnych luk w bezpieczeństwie informacji. Audytor może również przeprowadzić weryfikację działań korygujących i zapobiegawczych, aby upewnić się, że firma skutecznie reaguje na wszelkie problemy związane z bezpieczeństwem informacji.

zuza Changed status to publish 1 marca 2023
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.